Sale!
WWW Wire Holder

Description : ที่เก็บสายไฟ WWW  (WWW Wire Holder) เก็บสายอเนกประสงค์  ผลิตจากพลาสติก

รูปทรงเป็นรูป WWW ใช้สำหรับเก็บสายคอมพิวเตอร์ และสายอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ให้พันกันและเป็นระเบียบเรียบร้อย  

SKU N/A Categories ,

Original price was: 95.0฿.Current price is: 76.0฿.

Name : ที่เก็บสายไฟ WWW

Description : ที่เก็บสายไฟ WWW  (WWW Wire Holder) เก็บสายอเนกประสงค์  ผลิตจากพลาสติก

รูปทรงเป็นรูป WWW ใช้สำหรับเก็บสายคอมพิวเตอร์ และสายอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ให้พันกันและเป็นระเบียบเรียบร้อย  

Code : 0297

packing : 3 pcs./pack

Size : 18x95x25  mm.

Material : TPE Plastic

Colors : Pink/ Blue

COLORS

Blue, Pink

You may also like