Sale!
Coasters-Elephant ที่รองแก้วรูปช้าง

Name : Coasters-Elephant  ที่รองแก้วรูปช้าง

Description :  ที่รองแก้ว รูปช้าง (Coasters-Elephant) ดีไซน์แปลกตาเป็นรูปครอบครัว

ผลิตจากยางสูตรพิเศษ  ใช้สำหรับวางแก้วน้ำ, ถ้วยกาแฟ  สามารถทนความร้อนได้ เก็บรักษาง่าย ทนทาน

147.0฿

Categories : Home

Name : Coasters-Elephant  ที่รองแก้วรูปช้าง

Description :  ที่รองแก้ว รูปช้าง (Coasters-Elephant) ดีไซน์แปลกตาเป็นรูปครอบครัว

ผลิตจากยางสูตรพิเศษ  ใช้สำหรับวางแก้วน้ำ, ถ้วยกาแฟ  สามารถทนความร้อนได้ เก็บรักษาง่าย ทนทาน

packing : 4 pcs./pack

Size : 87 x 101 x 4 mm.

Material : Rubber

Colors :  Pink / Yellow / Green

COLORS

Green, Orange, Pink, Yellow

You may also like