Sale!
Butterfly Glass lid ฝาปิดแก้ว รูปผีเสื้อ

Butterfly Glass lid  ฝาปิดแก้ว รูปผีเสื้อ

Description : ฝาปิดแก้ว รูปผีเสื้อ (Butterfly Glass lid) ผลิตจากพลาสติก Food Grade

ออกแบบรูปทรงเป็นรูปผีเสื้อกำลังดอมดมดอกไม้  ใช้ปิดปากแก้วป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกตกลงในแก้ว

ช่วยไม่ให้น้ำกระฉอกออกจากแก้ว และสามารถใช้แขวนถุงชาในการชงชาได้ด้วย

Original price was: 105.0฿.Current price is: 80.0฿.

Butterfly Glass lid  ฝาปิดแก้ว รูปผีเสื้อ

Description : ฝาปิดแก้ว รูปผีเสื้อ (Butterfly Glass lid) ผลิตจากพลาสติก Food Grade

ออกแบบรูปทรงเป็นรูปผีเสื้อกำลังดอมดมดอกไม้  ใช้ปิดปากแก้วป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกตกลงในแก้ว

ช่วยไม่ให้น้ำกระฉอกออกจากแก้ว และสามารถใช้แขวนถุงชาในการชงชาได้ด้วย

packing : 1 pc./pack

Size : 100 x 100 x 25 mm.

Material : Plastic

Colors : Whit+Blue/ White+Red

COLORS

Blue, Pink

You may also like